Privacy

PRIVACY STATEMENT

Door Irma Heuven | Oprichter CHAPTER FIFTY

Hier vind je de privacy verklaring van CHAPTER FIFTY. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door CHAPTER FIFTY.NL. Deze verklaring is opgesteld op 22 mei 2020.

INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Irma Heuven, CHAPTER FIFTY

CHAPTER FIFTY.com

Je leest op dit moment de privacy verklaring van CHAPTER FIFTY. CHAPTER FIFTY.NL is een online reismagazine met nieuws en reisverhalen. De inhoud wordt verzorgd door een onafhankelijke redactie en gastreporters. CHAPTER FIFTY is een merknaam, welke gehanteerd wordt door CHAPTER FIFTY. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door CHAPTER FIFTY, neem dan gerust contact met ons op.

Irma@Chapterfifty.com | +31 6 83 55 05 67

Zwolsestraat 31, 8101AA Raalte

CHAPTER FIFTY is een eenmanszaak, met als eigenaar Irma Heuven

 

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door CHAPTER FIFTY.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

CHAPTER FIFTY stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Alleen je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van CHAPTER FIFTY.nl. Daarnaast kan je

mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met CHAPTER FIFTY.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een

voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,

telefoonnummer en omschrijving.

 1. Analytics

De website CHAPTER FIFTY.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

ONTVANGERS

De gegevens die CHAPTER FIFTY ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Real hosting

De e-mail van de websites van CHAPTER FIFTY wordt gehost bij Realhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Realhosting. De website en back-ups van de website worden gehost bij Realhosting. Gegevens die jij achterlaat op CHAPTER FIFTY.nl zijn op de servers van Realhosting opgeslagen.

OPSLAG PERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door CHAPTER FIFTY, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met CHAPTER FIFTY via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door CHAPTER FIFTY of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar CHAPTER FIFTY. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website CHAPTER FIFTY.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij CHAPTER FIFTY vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door CHAPTER FIFTY. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij CHAPTER FIFTY opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient

CHAPTER FIFTY al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij CHAPTER FIFTY vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat CHAPTER FIFTY jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via Irma@Chapter Fifty.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

CHAPTER FIFTY verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan CHAPTER FIFTY de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met CHAPTER FIFTY met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. CHAPTER FIFTY behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CHAPTER FIFTY dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via bovenstaande contactgegevens.